دستگاه سانترال

موزیک هلد (انتظار) سانترال
موزیک هلد (انتظار) سانترال

هلد موزیک یا موزیک پشت خط سانترال دستگاهی جداگانه است که بر روی دستگاه سانترال نصب میشود و موزیکی در هنگام انتظار تماس برای شخص پخش میشود این دستگاه دارای 2000 موزیک میباشد و به صورت mp3 ذخیره شده است و قابلیت تغییر به موزیک دلخواه را هم دارد

گویا دستگاه سانترال
گویا دستگاه سانترال

دیزا یا تلفن گویا سانترال یکی از بهترین ترین قابلیت های دستگاه سانترال است که می تواند مزایای زیادی را برای شرکت ها به همراه داشته باشد و البته روی میزان پاسخ گویی به مشتریان و کاهش اتلاف زمان می تواند تاثیر زیادی داشته باشد تا راحت تر به مقصد…