موزیک هلد (انتظار) سانترال

موزیک هلد (انتظار) سانترال

موزیک هلد (انتظار) سانترال

هلد موزیک یا موزیک پشت خط سانترال دستگاهی جداگانه است که بر روی دستگاه سانترال نصب میشود و موزیکی در هنگام انتظار تماس برای شخص پخش میشود

این دستگاه دارای 2000 موزیک میباشد و به صورت mp3 ذخیره شده است و قابلیت تغییر به موزیک دلخواه را هم دارد

دیدگاهتان را بنویسید